Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Sulików  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Sulików

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Sulików.

Mapa Geoportal Sulików
Mapa z granicą gminy Sulików

Dane urzędu

Urząd Gminy Sulikówul. Dworcowa 5Sulików, 59-975

Tel: 75 7787288

Fax: 75 7756922

Elektroniczna skrzynka podawcza: /60ajo67eok/skrytka

E-mail: ug@sulikow.pl

Powiat: zgorzelecki

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Sulików: 0225052

Witryna: www.sulikow.pl

Władze lokalne: Wójt Robert Starzyńskiug@sulikow.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Sulikowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Sulików to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Sulików na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Sulikowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Sulikowa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Sulikowa

Gmina Sulików w liczbach

Powierzchnia gminy Sulików*

95 km2

1543 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Sulików*

6 030 mieszkańców

1548 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Sulików*

64 mieszkańców na km2

1212 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Sulików

Geoportal Sulików prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Sulików, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Sulików.

Dostęp do danych Geoportalu Sulików

Jak powstał Geoportal gminy Sulików?

Geoportal Sulików powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Sulików, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Sulików.

Geoportal Sulików umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Sulików oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Sulików, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Sulików

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Sulików?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Sulików ( EGIB gminy Sulików);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (Natura 2000 gminy Sulików);
 • Rejestr MPZP gminy Sulików ( MPZP gminy Sulików);
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Sulików;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Sulików;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Sulikowa.
Informacje na Geoportalu Sulików

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Sulików?

Korzyści z Geoportalu Sulików

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Sulików?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Sulików.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Sulików łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Sulikowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Sulikowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Sulików, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Sulików oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Sulików. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Sulikowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Sulikowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Sulików. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Sulików.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Sulikowie.

  Geoportal gminy Sulików posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Sulików. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Sulikowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Sulików przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Sulikowie.

  W Geoportalu Sulików przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Sulików. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Sulikowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Sulików zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Sulików, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Sulików oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Sulików.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Sulików. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Sulików są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Sulików podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Sulików.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Sulikowie. W Geoportalu gminy Sulików udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Sulikowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Sulików.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Sulików. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Sulików.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Sulików, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Sulików. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Sulików.

 • Zabytki w gminie Sulików

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Sulików. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Sulików oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Sulików.

 • Informacje o wyborach w gminie Sulików

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Sulików. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Sulików i wiele istotnych informacji.

Geoportal Sulików dla mieszkańców

Geoportal Sulików jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Sulików. Na mapie Sulikowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Sulików mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Sulików. Korzystając z map Geoportalu gminy Sulików w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Sulików są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Sulików dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Sulików dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu